Varstvo podatkov

Spoštovani,

Skladno s 7. Točko 37. Člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. Aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1-88) vas obveščamo  kontaktnih podatkih imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

  1. Podatki o zavezancu:

Naziv pravne osebe:  MITUR, izvirni stik, svetovanje in umetniško ustvarjanje, Urška Puš s.p.

Naslov: Spodnja Slivnica 132, 1290 Grosuplje

Matična številka 6543189000

Datum sklepa o imenovanju 25.5.2018

  1. Podatki o pooblaščeni osebi:

Naziv pravne osebe:  doc. dr. Miha Dvojmoč, mag, javn. Upr., došl. Var.

Naslov: Tbilisijska 96, 1000 Ljubljana

Elektronski naslov miha.dvojmcnfocenter.si

Telefonska številka 00 386 31 692 524

Datum

S spoštovanjem 25.5.2018

Dirketor

Urška puš